حداقل 100 میلیون دستگاه تحت تأثیر “NAME: WRECK” نقص DNS در کتابخانه های TCP / IP

حداقل 100 میلیون دستگاه تحت تأثیر "NAME: WRECK" نقص DNS در کتابخانه های TCP / IP

براساس تحقیقات محققان شرکت امنیتی IoT Forescout کتابخانه های  محبوب TCP / IP تحت تأثیر یک سری آسیب پذیری های سیستم نام دامنه (DNS) قرار دارند که می تواند باعث کنترل دستگاه های تحت تأثیر شود که برحدود 100 میلیون دستگاه و اینترنت اشیاء تاثیر می گذارد در مجموع NAME: WRECK نامیده می شود و […]

وجود یک باگ مهم امنیتی در ماژول Wi-Fi Realtek RTL8195A

وجود یک باگ و آسیب پذیری مهم امنیتی در ماژول Wi-Fi Realtek RTL8195A یافت شده است. این آسیب پذیری در ماژول Wi-Fi Realtek بسیاری از دستگاه ها را در معرض حملات از راه دور قرار می دهد. محققان با استفاده از دهنده پلتفرم امنیتی خودکار Vdoo نشان دادند که آسیب پذیری های عمده در ماژول […]

سال 2021 از نظر امنیت سابیری چگونه خواهد بود؟

با خیال راحت می توان گفت که اولین قانون سال 2021 این است که  هرگز در مورد سال 2020 صحبت نخواهد شد. سال 2020 سالی بود که کمتر کسی می توانست اتفاقات و رخداد های آنرا  پیش بینی کند. بیشتر مشاغل مجبور شده اند خود را با یک محیط کار کاملاً متفاوت با نیازهای امنیتی […]

نقص جدید در پشته Treck TCP / IP بر میلیون ها دستگاه اینترنت اشیا تأثیر می گذارد

نقص جدید در پشته Treck TCP / IP بر میلیون ها دستگاه اینترنت اشیا تأثیر می گذارد آژانس امنیت و زیرساخت امنیت سایبری ایالات متحده (CISA) نسبت به آسیب پذیری های مهم در کتابخانه نرم افزاری سطح پایین TCP / IP که توسط Treck توسعه داده شده هشدار داده است که در صورت مسلح شدن […]